Vi som arbetar på Flexident

På Flexident arbetar ett 40-tal legitimerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor, som löpande vidareutbildas inom såväl tandvård som munhälsa och kringsjukdomar. 

Grundaren av företaget, Robeir Saliba , har mer än 15 års erfarenhet av tandvård i Sverige och internationellt.

Robeir Saliba.

Robeir Saliba
Leg. Tandläkare / klinikchef

Robeir Saliba inledde sin tandläkarkarriär i Sverige efter att ha fått sin legitimation vid Malmö högskola 2002. Efter ett par år valde han att flytta till England för att starta upp en klinik inom allmän tandvård. Han drev kliniken i fem års tid, tills han fick ett erbjudande om att arbeta med mer uppsökande verksamhet och äldretandvård i Sverige. Det dröjde inte länge innan han insåg att tandvården i Sverige ofta glömmer bort de äldre. 2009 startade han därför Flexident. 2016 tar han nästa steg med Flexident, i och med att företaget öppnar en fast klinik i Bromma dit alla är välkomna.

Leg. Tandläkare

Leg. Tandhygienist

Tandsköterska

Admin

 Jonathan Haile  Ansvarig uppsökande verksamhet

Jonathan Haile
Ansvarig uppsökande verksamhet

 Partena Vasiliou  Bokning och administration

Partena Vasiliou
Bokning och administration

 Charbel Makdesi  Personal  ansvarig

Charbel Makdesi
Personalansvarig

 Jerelyn Nilsson  Ansvarig administratör och koordinator

Jerelyn Nilsson
Ansvarig administratör och koordinator

 T hor Rios  Administration och kvalitetssäkring

Thor Rios
Administration och kvalitetssäkring